خدمات فرهنگی

کتاب فرهیختگان ساوه

 به سفارش و تلاش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه

برای دانلود کلیک کنید

 

گزارش عملکرد

پیوند ها


روزنامه های کشور

مشاهیر

مشاهیر شهرستان

مصطفی چمران:

  در ســال هزار و سیصـد و یــازده هجری شمسـی متولــد شد . او فرزند حسن چمران ســاوجی بود که از روستای چمــران بخش غرق آباد ساوه به تهران مهاجــرت کرد . دوره ی دبیرستان را در دارالفنون و البرز تهران سپری کرد . پس از اخــذ لیسـانس با رتبــه ی اول از دانشگاه تهــران برای ادامـــه ی تحصیل با بورسیـه ی تحصیلی به دانشگاهی در تگزاس آمریکــا اعزام شد . ضمن اخــذ فوق لیسانس برای ادامه ی تحصیل به کالیفرنیا رفت و با کسب رتبه ی اول دکترای الکترونیک فارغ التحصیل گشت و سپس در مرکز تحقیقاتی معتبــر و معروف در کنــار دانشمندان بزرگ جهان به فعالیت پرداخت. اما با قیام پانزده خــرداد ، انقلابی در دوران او به وجود آمد . او همه چیز را رها کرد و به مصر رفت و در آنجا آموزش نظامی و چریکی را فرا گرفت ، سپس به شهر صور در جنوب لبنان رفت و به امام موسی صدر پیوست . یک دوره از طرف مردم به سمت نمایندگی مجلس انتخاب شد ، پس از شروع جنگ تحمیلــی به خط مقدم جبهه رفت و ستاد جنگ هــای نامنظم را تأسیس و فرماندهــی نمود . سرانجام پس از سال ها مجاهدت در سی و یک خرداد شصت در منطقه ی ی جنگی دهلاویه به شهادت رسید.

سلمان ساوجی:

تذكره نويسان نام وي را «سلمان» و لقبش را «جمال الدين» و تخلص وي را به نام خود او يعني «سلمان» ذكركرده اند. ولادت سلمان در اوايل قرن هشتم و درحدود سال هفتصد و نه درساوه اتفاق افتاده است.پدرسلمان موسوم به خواجه علاء الدين محمد ازملازمين دربارشاهي بود. اهميت سلمان ساوجي درقصايد شيوايي است كه معمولا" درستايش شاهان و رجال عهد خود سروده و به شيوه فصحاي متقدم و يا مظاهرگوناگون طبيعت همت گماشته. سلمان درغزل سرايي نيز شاعري موفق است.

 استاد محمد خراطی:

حاج محمد خراطي فرزند اصغردرهجدهم شهريور هزار و سیصد و یازده درشهرساوه و درخانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود.وي از دوران نوجواني عاشق و شيفته اهل بيت(ع) بوده و علاقه ي خاصي به شعر و ادبيات بويژه شعرآئيني داشته است.اولين شعرش را درسی و پنج سالگي براي ثامن الائمه امام رضا (ع) سرود. ويژگي خاص اين شاعردلسوخته اهل بيت(ع) كه وي را ازديگر شعراي شهرستان و استان متمايز مي سازد مكتب و يا مدرسه نرفتن و سواد نداشتن وي مي باشد وي حدودشش هزار ياهفت هزار بيت شعرسروده كه جلد اول مجموعه آثار وي درقالبدو هزار و پانصد بيت به نام كتاب «گلپونه هاي شعروادب» به چاپ رسيد و جلد دوم دردست اقدام به چاپ مي باشد. وي درسال هزار و سیصد و هشتاد و هشت در استان زنجان يكي ازپانزده منتخب كشوري پيرغلامان امام حسين(ع)‌ انتخاب گرديد.

 دکتر ابوالقاسم فخاریان:

ابوالقاسم فخاريان متولد سال هزار و سیصد و پنج درشهرستان ساوه مي باشد نام پدراو اجداد وي به ترتيب : محمدرضا ، زين العابدين ، اسماعيل و محمود و ... ، وي فرهنگي بازنشسته مي باشد كه درحال حاضر مدرس دانشگاه آزاد اسلامي ساوه مي باشد.سرودن شعردرزمينه هاي مختلف ،سخنراني و تاليف كتب از توانايي وي مي باشد.

آثاراستاد كه تاكنون به چاپ رسيده : رباعيات ازسروده هاي ايشان درسال هشتاد و پنج ديوان حاج حسين سمندرساوجي كرشمه هاي قلم.

 

كتب دردست چاپ: جلداول ديوان شعركه بيش از دوازده هزار بيت اشعارگوناگون درموضوعات مختلف دارد. شرح حال بيش ازپانصد نفراز فرهيختگان ساوه كه در چهار جلد مي باشد. تاريخ و جغرافياي مفصل شهرستان از زمان سلطنت مظفرالدين شاه تا به حال. سن ايشان نيز هشتاد و پنج سال مي باشد.

 محمود نیساری:

محمود نيساري متولد هزار و سیصد و هشت فرزندعلي اصغراهل رودبارتفرش معروف به عاشق سلطان ، هفت پشت ايشان عاشق بوده اند سواد مكتبي داشته او را دركودكي به مكتب خانه روستا مي فرستند و به قول خودش تا عدد صد را فراگرفت پدرش عاشق بوده است و به مرور زمان داستان ها و نواهاي عاشق شدن را فرا مي گيرد. حافظه قوي و خارق العاده اش باعث مي شود كه بیست و پنج داستان را كاملا"حفظ داشته و كليه مراسم و سنت هايي كه مربوط به ايل شاهسون مي باشد درآئين هاي خود به خوبي بخواند. وي تنها فردي است كه بيش ازشصت ساعت حافظه تاريخي دارد.تبحروي درداستان سرايي و حاضرجوابي باعث شدكه به وي لقب عاشق سلطان بدهند. عاشق سلطان بیست و دو مقام موسيقي ايل را مي داند. سن وي درحال حاضر هشتاد سا ل به بالا مي باشد.

 میرزا احمدخان سارنکی:

ميرزا احمدخان ساوه اي سارنگي(1319-1231 شمسي) درشهرساوه به دنيا آمد پدرش حاج ميرزا سيدحسين ساوه اي از علما بزرگ منطقه بوده كه درنجف اشرف وفات يافت. سيداحمدخان پنجمين فرزندخانواده و تنها پسربود نام او را احمد گذاشتند و چون از خانواده سادات حسيني بود به نام سيداحمدحسيني يا سيداحمد معروف شد. اولين معلم آواز وي پدرش بوده و بعد به هنرتعزيه خواني روي آورده. معين البكارد تفرشي تعزيه گردان تكيه دولت،زماني كه درساوه بود او را باخود به تهران برد وتحت تعليم خود در آورد. پس از مدتي با توجه به اينكه سيداحمدخان قامتي بلند داشته و تسلط به رديف آوازي پيداكرده بود به سلك خوانندگان تكيه دولت درآمده و ايفاي نقش نمود. مي گويد طنين صداي او چلچراغهاي دربار را به لرزه درمي آورده و ازاشراف هداياي نفيسي مي گرفت.وي فرزندي به نام هوشنگ سارنگ داشته كه از سري اول هنرپيشگان تحصيلكرده درپاريس است و ازهنرمندان بزرگ سينماي ايران بوده و درسال هزار و سیصد و چهل و هشت فوت مي نمايد. سيداحمدخان درآذرماه هزار و سیصد و نوزده درتهران وفات يافته و درآرامگاه امامزاده زيد دربازار تهران دفن مي شود.

 احمد رحمتی:

احمدنعمتي فرزند جعفر در دي ماه سال هزار و سیصد و یازده درمحله جوانشيرساوه كوچه جوزقي متولدشد.پدرش جعفرفرزند صادق فرزند حسن مي باشد. دوران تحصيل خود را درشهرساوه گذراند وبعدبه نظام وظيفه جهت گذراندن خدمت سربازي به تهران اعزام شد. درسال هزار و سیصد و سی و شش به سمت آموزگاري استخدام شد. درسال هزار و سیصد و چهل مدرك ديپلم ادبي گرفت و درسال هزار و سیصد و چهل و پنج دركنكور دانشگاه تهران شركت و دردانشكده الهيات تهران قبول شد. وي به سرودن انواع شعر«غزل-قصيده-مثنوي-قطعه» پرداخته. كتاب«ساوه شهرباستاني» در دو جلد و چهارفصل به چاپ رسيده.

 پروفسور داود حبیبی:

اينجانب درسحرروز سه شنبه پانزده تيرماه سال هزار و سیصد و سی وسه درساوه به دنيا آمدم دربين خانواده اي كه چشم انتظارم بودند و امامزاده داود تهران را نزد خداوند شفيع قرارداده بودند. به حروف ابجد داود معادل عدد پانزده مي شود و تولد اينجانب در پانزده تيرماه شايد بي مناسبت نباشد به هرحال كودكي و دوران دوازده ساله دبستان و دبيرستان را درساوه گذراندم و دردوران تحصيل هميشه به لطف خدا شاگرد ممتازبودم.درخرداد سال هزار و سیصد و پنجاه و یک ديپلم(طبيعي) گرفتم و پس ازقبولي دركنكورهمان سال از مهرماه سالهزار و سیصد و پنجاه ویک به منظور ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي شيمي به دانشگاه فردوسي مشهدرفتم.درحين تحصيل دوترم به دليل اقدام عليه امنيت كشور از تحصيل محروم شدم.درخرداد ماه سال پنجاه و شش با كسب رتبه ممتاز ليسانس گرفتم و درمهرماه سال هزار و سیصد و پنجاه و شش به استخدام آموزش و پرورش همدان در آمدم.درتابستان سال هزار و سیصد و شصت و دو بعدازانتقال به دانشگاه بوعلي سينا به عنوان بورسيه دولت به منظور ادامه تحصيل درمقاطع فوق ليسانس و دكتري شيمي به دانشگاه منچستر(انگلستان) اعزام گرديدم. در دي ماه هزار و سیص د و شصت و شش بعداز اتمام تحصيلات عاليه به دانشگاه بوعلي سينا بازگشتم و تاكنون به عنوان عضو هيات علمي به تدريس درمقاطع مختلف كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري انجام وظيفه مي كنم. ضمنا" همكاري علمي خويش را با استادم جناب آقاي پروفسور پاريش دردانشگاه منچستربرروي پروژه هاي مشترك به عنوان دانشجوي فوق دكتري(Post Doc) كماكان ادامه دادم و اين كار باعث شد تا درسال هزار و سیصد و پنجاه و هفت دوره مربوطه را درشيمي كوئورديناسيون بگذرانم. ازمهرماه سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به منظوركسب تجربيات بيشترعلمي به دانشگاه زيگن آلمان رفتم و ضمن همكاري با جناب آقاي پروفسوراشميتل به عنوان(Visiting Scientist) حدودا" يكسال درآنجا و درادامه پس ازبازگشت دردانشگاه بوعلي سينا درزمينه شيمي سوپرامولكول به تحقيق پرداختم.هم اكنون نيز با بعضي از اساتيد مطرح شيمي دنيا،ارتباط و همكاري علمي داريم . به عنوان مثال با جناب آقاي پروفسورجيمز ازدانشگاه بريتيش كلمبيا درونكوور كانادا برروي تركيبات روتنيوم ،همكاري مشترك علمي داريم و قس علي هذا. ازخرداد سال هزار و سیصد و شصت و هفت تا مرداد سال هزار و سیصد و هفتاد و یک افتخار مسئوليت دانشگاه بوعلي سينا را داشته ام و از ارديبهشت سال هزار و سیصد و هفتاد تاشهريور هزار و سیصد و هفتاد و نه نيزمسئوليت دانشگاه پيام نور ساوه با اينجانب بوده است.ضمنا" حدود سه سال است كه به عنوان مديرگروه شيمي آلي انجام وظيفه مي كنم. درطي بیست و چهار سالي كه عضوهيات علمي دانشگاه بوعلي سينا هستم ، مسئولين محترم دانشگاه بارها اينجانب را به عنوان استاد نمونه آموزشي انتخاب كرده اند و درسوابق پژوهشي اينجانب،عنوان پژوهشگر برترگروه نيزوجود دارد. درطي بیست و چهار سال عضويت هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا حدودا" درپنجاه سمينار مختلف علمي داخلي و خارجي شركت كرده ام و حدودا" پنجاه مقاله علمي درژورنال هاي معتبرعلمي خارجي به چاپ رسانده ام.

 علی سیدی:

حاج آقاعلی سعیدی فرزند مرحوم حاجی آقا رحیم درسال 1259 هجری شمسی مطابق با 1298 هجری قمری درشهرستان ساوه پا به عرصه وجود گذاشت. حاج آقاسعیدی آنی از تحصیل علم و دانش درنگ نداشت و همه اوقات خود را به درک معارف دینی و کسب ادبیات و شناخت تفاسیر قرآن کریم می گذراند. وی در زمان حیات آخوند ملا محمد تقی ساوجی کاشانی از محضرپرفیض او ، استفاده ها برده و پس از فوت ایشان درخدمت شیخ علیرضا مددی ساوجی به تکمیل معلومات خود پرداخت تا آنکه مضافا" به آموختن علوم فقهی و دینی درحد زیادی به ادبیات عرب دست یافت.با آنکه شغل بازرگانی را پیشه خود قرارداده بود درعین حال علوم تجوید،قرائت قرآن مجید و مسائل شرعیه و حلال و حرام را به طالبان و دانش پژوهان تعلیم می داد. سعیدی در شعر و شاعری،روحی بلند و فکری بکر و طبعی لطیف داشت و هرگزلفظ را فدای معنی و معنی را فدای لفظ نکرده است وی پایبند به مذهب بود و به مقدمات دینی احترام می گذاشت و به خاندان عصمت و طهارت ارادت خاصی داشت. او در روز سی ام اردیبهشت ماه سال 1347 هجری شمسی در سن 87 سالگی دارفانی را وداع گفت و درامامزاده سیدعلی اصغر (ع) ساوه به خاک سپرده شد.

 تیلیم خان:

حكيم تيليم خان يكي از شعراي توانمند تركي سراي ايران زمين مي باشد كه درسالهاي(1209-1136 هـ0ش) (1246-1173هـ0ق)،(1758-1831ميلادي)همزمان با حكومت سلسله قاجار مي زيسته است.محل تولد وي روستاي مرغئي(مراغه)ازتوابع بخش نــوبران شهـــرستان ساوه بوده و نام پدرش تيمورخان و پدربــزرگش قاراخان مي باشد.وي درسن هفتاد الي هفتاد و پنج سالگي وفات نموده و درهمان روستا مدفون مي باشد. كلمه تيليم كه دركتاب ارزشمند«ديوان لغات الترك»محمود كاشغري آمده از كلمه هاي اصيل تركي بوده و به معناي زياد،تمام،كامل،هميشه،دائم،با پايه و اساس و ابــدي مي باشــدهمانطور كه تيليم خان دراشعارخود از شاعران قبل از خود تاثيراتي پذيرفته برشاعران بعدازخود نيز تاثيراتي داشته است.اين امررا مي توان درآثار شعرايي نظير ماذون قشقايي،تركمن محمود(از نوادگان تيليم خان)،حكيم هيدجي و شاعران ديگر منطقه به خوبي مشاهده نمود.

ابوسعد آوی : شاعر ، تاریخ نگار ، دانشمند و یکی از وزیران طبرستان  

ابوالفرج ساوجی : از نویسندگان و کتاب آل بویه  

فضل الدین ساوی : شاعر و فیلسوف قرن ششم هجری قمری  

بهاالدین ساوجی : از شاعران قرن هشتم هجری  

فرخنده ساوجی : از شاعران قرن سیزدهم هجری  

حسین ابن روح نوبختی : سومین نائب خاص حضرت مهدی در دوران غیبت صغری و یکی از اهالی روستای آوه در نزدیکی شهر ساوه  

سید مرتضی عسکری : پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و روحانی شیعه  

علامه تاج الدین آوی : از علما و فقهای مشهور شیعه در زمان ایلخانیان  

ملا صالح ساوجی : از علمای دوران سلطان حسین صفوی  

ابن سهلان ساوجی : فیلسوف و منطق دان  

خواجه نصیر توسی : از علمای بزرگ نجوم و حکمت ایران و نیز یکی از فقهای علوم تشیع در قرن هفدهم ، وی زاده روستای جهرود است  

یوسف عادل شاه ساوی : موسس سلسله ی عادلشاهیان  

سعدالدین ساوجی : از سیاست مداران و دولت مردان دوران ایلخانیان  

شیخ جمال الدین ساوجی : موسس قلندریان فرقه ای از صوفیه  

میرزا موسی طبیب ساوجی : وی پزشکی حازق و نویسنده ای توانا در دوران ناصرالدین شاه بوده 

 

اوقات شرعی

حدیث روز

حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229

تاریخچه اداره

سنگ بناي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي درسال هزار و سیصد بیست و شش به سرپرستي آقاي شكروي درمحل دبيرستان رضا شاه با هزار و پانصد جلد كتاب گذارده شــد و تحت پوشش كتابخانه ی مذكــــور آغاز به كار نمود و درســال هزار و سیصد و پنجاه و پنج با مجوز فرهنگ و هنربه نمــايندگــي فرهـنــگ وهنر تبديل شد

ادامه مطلب ...

اطلاعات تماس

نشانی : ساوه - خیابان شریعتی - میدان مادر - اداره فرهنگ و ارشاد ساوه

کد پستی : 3918698579

تلفن : 2223220 - 2223240 - 2225124 - 086

فکس :2222223 - 086

پست الکترونیک : ershad.news@gmail.com