دوره های مهارت کار و دانش

 شرایط صدور مجوز:

متقاضيان دوره هاي مهارت آموزش كار ودانش بايد مجوز تاسيس يكي از واحدهاي فرهنگي زير را داشته باشند

هنرستانهاي كارودانش دولتي يا غيردولتي

موسسات فرهنگي هنري،آموزشگاه هاي آزاد هنري و سينمايي كه فعاليت هاي آموزشي در اساسنامه آنها درج شده باشد - با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

مكان آموزشي بايد مستقل و ترجيحا” در مالكيت متقاضي اجراي دوره باشد

مساحت ساختمان براي هرنوبت آموزشي براي هرفراگير 4متر مربع باشد و كل زيربنا نبايد كمتر از 200 مترمربع باشد

ساختمان بايد داراي امكانات و تجهيزات آموزشي ورفاهي مطابق با استانداردهاي آموزشي باشد 

مديرمركز متقاضي بايد دست كم داراي مدرك تحصيلي ليسانس دريكي از رشته هاي مديريتي و آموزشي باشد 

مربيان و مدرسان بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا درجه ي معادل هنري

 مدارک مورد نیاز:

درصورت دارا بودن شرايط متقاضي بايد مدارك زير را جهت طي مراحل صدور مجوز تحويل دهد

تصوير مجوز تاسيس آموزشگاه هنري يا آموزشگاه سينمايي و سمعي بصري 

معرفي نامه اداره يا سازمان آموزش و پرورش درمورد هنرستان هاي دولتي يا غيرانتفاعي

تصوير اساس نامه فرهنگي هنري كه با تائيد دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي رسيده باشد

تصويرمجوز صادرشده از سوي دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي براي فعاليت موسسات فرهنگي به انضمام تصوير آگهي ثبت شركت ها در روزنامه رسمي

داشتن برگ تكميل شده مشاهده وامكان سنجي - توسط مسئول آموزش اداره كل درحين بازديد

تذكر:متقاضيان باد دست كم 70 امتياز از مجموع 100 امتيازمندرج دربرگ مذكور را كسب كنند

تصوير مجوز تاسيس هنرستان هاي غيرانتفاعي

فرم تكميل شده درخواست توسعه و راه اندازي رشته هاي مهارت آموزي كارودانش 

تعهدنامه مجريان دوره هاي مهارتي كارودانش 

تصوير آخرين مدرك تحصيلي مدرسان - مدارك مدرسان بايد حداقل ليسانس دررشته هاي مرتبط يا دست كم 5 سال سابقه كار تدريس در رشته مورد نظر به انضمام تصويرشناسنامه باشد 

برگ مشخصات مدرسان 

تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت مكان آموزشي 

پس از اتمام هردوره پركردن دفترچه گزارش عملكرد دوره هاي آموزش هاي مهارتي و ارسال آن به واحد آموزشي استان وسپس ارسال به مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني ضروري است 

تبصره:متقاضيان بايد مدارك خود را به اداره كل فرهنگ وارشاداسلامي استان مربوطه تحويل دهند

 

حدیث روز

امام رضا (سلام الله علیه) : ما زارَني أحَدٌ مِن أولِيائي عارِفاً بِحَقّي إلّا شُفِّعتُ فيهِ يَومَ القِيامَةِ. هيچ يك از دوستانم مرا با شناختِ حقّم زيارت نمى كند مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته مى شود. وسائل الشيعة - ج 10 - ص 434. میزان الحکمة : ج5- ص125- ح8175

اوقات شرعی

روزنامه های کشور

درباره ما

مرکز ارائه قالب های فارسی جوملا و ارائه بسته های آمزش طراحی سایت

جدیدترین اخبار