پیوند ها


اهداف و برنامه های اداره

پاره ای از وظایف کلی اداره فرهنگ ارشاد استان مرکزی

تعمیق و نشر ارزش¬های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی .

ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ¬مداری و فرهنگ دینی

نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه¬های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات

تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی

تبیین و تاکید بر مولفه¬های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی

تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی

تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن¬شناسی، ترویج فرهنگ ظلم¬ستیزی و استکبارستیزی

تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه¬های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلام¬ا... علیهم)

توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده¬محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل¬ها

ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت¬طلبی و ذلت¬ناپذیری

مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی برپایه عدالت¬خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

افزایش و ارتقاء آگاهی¬های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی – اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی

بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی

ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش و برپایی

اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

الف–اهداف

رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا

استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب

اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقق و تتبع و ابتکار رواج فرهنگ و هنر اسلامی

آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف انقلاب اسلامی

گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان

فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین

ب–وظایف اساسی

شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان، با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری و سمعی و بصری، کتب و نشریات وب رگزاری گردهمایی فرهنگی و سایر اقدمات لازم در داخل و خارج کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط

تبصره 1-

فعالیت های خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی هم آهنگ با وزارت امور خارجه، طبق شرح وظیفه مصوب وزارت مزبور صورت پذیرد.

تبصره 2-

دستگاه های فرهنگی و تبلیغی دولت و همچنین دستگاه هایی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند به شرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند.

2مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روش های مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم

گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل: فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم

تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه¬ها و فعالیت¬های دستگاه¬های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها

اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی-های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور

انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی هنری سینمایی جهانگردی خبری مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمان¬های منطقه¬ای و بین¬المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی

ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی¬های فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل به اجرای وظایفی که به عهده آنان نهاده می¬شود

انجام همکاری¬های فرهنگی و ارشادی با مرکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی

اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهارچوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه

گردآوری خبرها، گزارش¬ها، مقالات و عکس¬های مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه¬های گروهی کشور و همچنین پخش و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسائل ارتباط جمعی کشورهای جهان

ایجاد و توسعه و بهره¬برداری از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که باشد و همچنین تامین وسائل لازم برای مسافرت¬های فردی جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تامین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائه پیشرفت¬های مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه¬های جهانگردی ایران

تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در تمام زمینه¬های فرهنگی و هنری اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت¬های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد

تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه¬های فرهنگی و هنری در چهارچوب آئین¬نامه¬های ضوابط

ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه¬های عمومی و تاسیسات فرهنگی هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور

صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت موسسات خبری و نمایندگی¬های خبرگزاری¬ها و رسانه¬های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه

صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون¬های تبلیغاتی چاپخانه¬ها و موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای آگهی¬ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه

صدور اجازه تاسیس توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزش¬های هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن¬های فرهنگی و هنری و تصویب آئین¬نامه¬های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی و مربوطه

برنامه¬ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه¬گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمان¬های دولتی و شهرداری¬ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرائی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه¬بندی و نرخ¬گذاری این تاسیسات با همکاری سازمان¬های ذیربط

نظارت بر فعالیت¬های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی اقلیت¬های مذهبی و دینی شناخته شده در قانون اساسی

صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آئین¬نامه¬ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

تهیه و تدوین آئین¬نامه¬ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره¬ها و نمایشگاه¬های فرهنگی و هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور

صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز یا موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی خبری هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت¬های آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلم¬سازی، سناریو نویسی سینماها، کانون¬ها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه¬ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحلال اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب شرایط و مقررات مربوطه

نظارت بر فعالیت¬های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجی¬ها مقیم ایران با همکاری دستگاه¬های ذیربط

تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میزان تاثیر برنامه¬ها و فعالیت¬های گفتاری تصویری مطبوعاتی خبری و متون چاپ شده در افکار عمومی با همکاری دستگاه¬های ذیربط

انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسائل و مبانی فرهنگ عمومی هنر سینما و تئاتر و دیگر زمینه¬های فرهنگی و هنری مربوط به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه¬ریزی¬های فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله

برنامه¬ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه¬ها و فعالیت¬های دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیات وزیران

ایجاد زمینه¬های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تنظیم سیاست¬های کلی فرهنگی، هنری ، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاسیس و اداره موسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته¬های مختلف فرهنگ و هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر برحسب مورد و با همکاری دستگاه های ذیربط

 

 

حدیث روز

حضرت مهدی (علیه السلام) ما أرْغَمُ أنْفُ الشَيْطانَ بِشَىءٍ مِثْلَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَ أرْ غَمْ أنْفَ الشَّيْطانَ؛ با هيچ چيز مثل نماز، بينى شيطان به خاك ماليده نمى شود پس نماز را به پادار و بينى شيطان را به خاك بمال. بحارالانوار، ج 53، ص 182

اوقات شرعی

روزنامه های کشور

درباره ما

مرکز ارائه قالب های فارسی جوملا و ارائه بسته های آمزش طراحی سایت

جدیدترین اخبار

Please publish modules in offcanvas position.